viernes, 1 de junio de 2012

Creiem que una bona manera d'introduir l'evolució del rellotge, és fent una petita reflexió sobre aquest.
Des de temps remots, l’ésser humà ha intentat aconseguir un sistema que li indiqués els moments de cada dia.
Darrere d’un gest tan habitual com alçar el canell i mirar el rellotge per saber l’hora exacta s’amaga una història de milers d’anys a la recerca de sistemes de medició del temps.
De les primeres civilitzacions, que aixecaven megàlits per intentar esbrinar a través de l’ombra del sol el moment del dia en què es trobaven, fins als nostres dies, en què som capaços de comptar mil·lèsimes de segon amb una exactitud esfereïdora, han succeït infinitat d’instruments.


Anem-ho a descobrir!jueves, 31 de mayo de 2012

Edat Contemporànea


L’edat contemporànea és el nom amb el qual es designa al període històric comprès entre la revolució francesa i l’actualitat.

Compren un total de 223 anys, entre 1789 i el present. La humanitat va experimentar una transcició demográfica, concluida per a les societats més avansades (el primer món). Aquesta societat ha portat el seu creixment més enllà dels limits que historicament imposava la naturalesa, aconseguint la generalització del consum de tot tipus de productes, serveis i recursos naturals que han elevat per una gran part dels éssers humans el seu nivel de vida d’una forma abans impensable.

Els aconteixements d’aquesta época s’han vist marcats per transformacions accelerades en l’economia, la societat i la tecnología.

Aquest canvi en la societat, ens ha portat a protagonitzar l’anomenada societat del consum i de la tecnologia.

Aquest fet va provocar que la societat exigís molts més serveis i comoditats. El fet de portar aquest nivell de vida va fer que la mesura del temps fós cada vegada més exacte, tant per a la vida quotidiana com per a diferents estudis cientificis i teconologics.

Amb això, l’evolució del rellotge ha patit diverses adaptacions a la societat, arribant a assolir mesures del temps tant exactes com la que ens transmet el rellotge atòmic.

Edat moderna


L’edat moderna és l’etapa de la historia d’Occident que comprén entre els anys 1453 (caiguda de Constantinoble) i 1790 (Revolució Francesa). Aquí apareix un nou sistema econòmic, el capitalisme. És un període de valors com la modernitat agafant com a referent l’edat antiga.

Al Segle XIV alguns nobles i senyors comencen a tenir a les seves cases rellotges privats de peses. El mecanisme anomenat fuita regula el descens gradual de les peses, aquestes, en descendir, impulsen una sèrie de rodes dentades. A mesura que el pèndol oscil·la d'un costat a un altre, l’àncora de la fuita deixa avançar l'engranatge. Això produeix el tictac  del rellotge. La pesa va baixant fins que arriba a un límit i cal tornar-la a pujar. Posteriorment, el ressort en espiral substitueix a les peses.

Al voltant de l'any 1500 comença a utilitzar-se el ressort, que reemplaçava al sistema de peses i permetia la fabricació de rellotges més petits, portàtils, i que va donar lloc a la realització de bellíssimes artesanies i obres d'art de la mecànica i l'orfebreria de l'època.

Alguns investigadors opinen que el primer mecanisme de fuita va ser inventat pel xinès I Hing l'any 726. Però hi ha diversos tipus de fuita: la fuita Graham inventat en 1715; la fuita de clavilles en 1753 pel francés; Amant i perfeccionat per Pierre Caron; la fuita de l’áncora inventat en 1759 per Mudge; i el de l’áncora i clavilles, en 1798 pel francès Perrón.

El descobriment del moviment isocrònic de les oscil·lacions pendulares es fa en 1583. Galileu, en els seus últims anys d'experimentació, al voltant de 1641, va projectar un rellotge de pèndol, que va ser acabat pels seus continuadors. El disseny original va ser conegut pel físic holandès Juan Cristiano Huygens i va descobrir que el pèndol ha de descriure un arc i no un cercle. La cicloide la va assenyalar entre dos segments que delimiten la seva trajectòria per aconseguir el perfecte període. I en 1675 ell mateix va crear el ressort en espiral regulador, mecanisme molt simple per fer funcionar els rellotges de butxaca.

La forma en espiral ha perdurat fins a l'actualitat.

En començar el Segle XIX, un rellotger suís, Louis Berthoud va inventar el cronòmetre i va ser perfeccionat el sistema de corda. Un altre suís, Louis Philippe, afina els diversos elements i treballa amb elements més petits, que ho porten a treballar amb mecanismes de precisió i a la utilització d'altres materials i de nous aliatges per a ressorts , per a l'assoliment d'un punt just de duresa, inalterabilitat i mínimes variacions als efectes externs. A finalitats del Segle XIX, C. I. Guillaume va donar un altre pas en l'evolució dels rellotges, inventant el invar , aconseguint nous aliatges en ressorts i balancins.

Edat Mitjana
L'edat mitjana o medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492. El nom va ser posat pels humanistes del Renaixement com a terme despectiu, perquè la consideraven una època fosca compresa en mig de moments d'esplendor cultural.
Actualment els historiadors del període prefereixen matisar aquesta ruptura entre l'edat antiga i l'edat mitjana de forma que entre els segles III i VIII se sol parlar d'antiguitat tardana, que hauria estat una gran etapa de transició en tots els àmbits: en allò econòmic, per la substitució del sistema esclavista pel feudalisme; en allò social, per la desaparició del concepte de ciutadania romana i la consolidació dels estaments medievals; en allò polític per la descomposició de les estructures centralitzades de l'Imperi que donà pas a una dispersió del poder; i en allò ideològic i cultural per l'absorció i substitució de la cultura clàssica per les teocèntriques cultures cristianes o islàmica (cadascuna en el seu espai).

L'edat mitjana s'acostuma a dividir en dos grans períodes: alta edat mitjana (segle V a segle X, sense una clara diferenciació amb l'antiguitat tardana); i baixa edat mitjana (segle XI a segle XV), que al seu torn pot dividir-se en un període de plenitud, la plena edat mitjana (segle XI a segle XIII), i els dos últims segles que van presenciar la crisi de l'edat mitjana (segle XIV i XV).

L'alta edat mitjana es caracteritzà per la ruralització i la davallada comercial i cultural de l'Occident europeu. L'Imperi bizantí allargà l'ensulsida de l'imperi Romà d'Occident mentre l'Islam s'estengué fins a Hispània. Entre els segles VIII i X l'Europa cristiana consolidà un sistema econòmic i polític que s'ha conegut amb el nom de feudalisme marcat per la feblesa del poder monàrquic, amb una autoritat mediatitzada per la noblesa i el clergat; l'autarquia econòmica; l'existència d'una complexa xarxa de relacions socials i vincles feudals (vassallàtics quan la relació era entre dos homes lliures, un actuant com a senyor i l'altre de vassall; o de servitud quan era entre un home lliure que actuava de senyor i un altre que renunciava a la seva llibertat: el serf); i una societat teocràtica, on la idea de Déu omplí tota la societat i els centres religiosos actuaren com a focus de cultura, riquesa i lligam amb el passat, amb el llatí com a llengua de cultura i d'intercanvi.

La baixa edat mitjana es caracteritzà, a partir del segle XI, per un canvi de tendència: l'agricultura de l'Occident europeu començà a generar excedents comercialitzables i es produí un desenvolupament de les ciutats impulsat per una intensa activitat comercial. El període d'expansió econòmica fou bruscament interromput a mitjan segle XIV: fou el principi del trencament de les estructures econòmiques i socials del sistema senyorial imperant i l'inici de molts dels trets bàsics de l'edat moderna europea.


El temps de l'Església i el temps del treball a la ciutat medieval:

En un primer moment, la mesura del temps va seguir lligada a la naturalesa. Els rellotges de sol o de sorra, la *clepsidra, o les veles eren instruments molt rudimentaris per calcular el temps, que durant segles va estar en mans de l'Església. Aquesta havia fomentat el contrast que suposava el dia i la nit, la llum i la foscor, identificant-los amb el ben i el mal. La mesura de temps a través de les hores canòniques i els tocs de les campanes, feia que tots els dies semblessin iguals. No servia per a la nova societat urbana, que necessitava més precisió per a certes operacions comercials.

L'aparició d'una burgesia urbana, que basa la seva economia en el comerç, necessitava controlar el temps d'una forma més rigorosa. Per al mercader i, sobretot per al prestador, la mesura del temps formava part del seu treball, com una mercaderia més. Les autoritats eclesiàstiques els retreuen que intentessin controlar el temps, que pertanyia de Déu.

Comença així, com ens diu Lee Goff, una guerra no declarada entre l'Església i la burgesia que, amb l'ajuda dels progressos tecnològics i l'aparició del rellotge a les ciutats, modifica el ritme del temps. “El temps es fa laic, temps dels rellotges de les torres o talaies, que es consolida enfront del temps clerical de les campanes de les esglésies”.

El rellotge en l'Edat Mitjana:

Al segle XIII, el rei castellà Alfonso X el Sabio en la seva obra “Llibres dels relogios” inclosa en els “Llibres del Saber d'Astronomia” descriu cinc tipus de rellotges: el rellotge de la pedra, que no era més que un de sol; el rellotge d'aigua o *clepsidra; el rellotge de candela, una simple vela de cera amb una llarga metxa que durava tota una nit; el rellotge de mercuri o relotge del argent viu, en essència una clepsidra amb mercuri, plata viva, com es denominava llavors; i finalment el rellotge de palau de les hores, un sistema molt enginyós de mesura del temps, que segurament mai va arribar a construir-se i que consistia en un enorme rellotge de sol de la grandària d'un edifici circular amb dotze obertures o finestres per on entraria successivament la llum que incidiria reflectida en el sòl. Tots ells eren artefactes poc fiables a l'hora calcular amb precisió el temps a les ciutats, que no obstant això seguia marcat allí per unes campanes que no sonaven per indicar els moments de rés, sinó els temps de treball. Començaven el seu repicar al començament de la jornada i tornaven a sonar a l'hora del menjar i després del temps de descans, per tornar a tocar quan el treball acabava.

Aquesta campana de treball a les ciutats va suposar un avanç, però els comerciants i artesans necessitaven una forma de mesurar-ho amb major exactitud.

El rellotge a la ciutat en la Baixa Edat Mitjana:

Es denominava *horologium a qualsevol artefacte capaç de mesurar el temps, però això no va ser possible amb cert rigor fins al desenvolupament del mecanisme de “escape” que va donar pas als primers rellotges mecànics. Aquest sistema es basava en el bloqueig i alliberament de la roda del rellotge que dirigeix el moviment i que produeix el seu peculiar so, el tic-*tac.

Aquests primers rellotges proporcionaven al treball un sentit matemàtic i un marc temporal. En àmplies zones d'Europa es va establir l'hora de 60 minuts que equivalia a la vintè quarta part d'una jornada. No obstant això encara no tenien la precisió exacta requerida, ja que la temperatura afectava a l'expansió i contracció de les seves peces metàl·liques i feia que sofrissin variacions de 15 a 30 minuts al dia, per la qual cosa era necessari regular-los diàriament.

És impossible adjudicar a un regne o país l'invent o instal·lació del primer rellotge públic. Els primers rellotges comunals havien de ser mecanismes molt simples que mancaven d'esfera i seguien informant de l'hora a través de les campanes.

Sabem que durant els segles XIV i XV apareixen rellotges mecànics en moltes ciutats d'Alemanya, França i Anglaterra. A Itàlia, va ser Milà la primera a instal·lar un a la torre del campanar de Sant *Eustorgio en 1309. Cinquanta anys després, la torre del palau de la Cité de París llueix el primer rellotge públic de la ciutat gràcies a la iniciativa del rei Carlos V de França. Aquest rellotge encara es conserva, igual que el de Praga, un dels més famosos d'Europa. Es tracta d'un rellotge astronòmic, denominat familiarment “*Orloj” pels txecs, que va ser realitzat al voltant de 1486 per Nicholas de *Kadan i Jan *Sindel. Consta d'un rellotge que marca l'hora i informa de la posició del sol i la lluna en el cel; un calendari circular amb la representació dels mesos d'any i un sofisticat mecanisme que permet, des del segle XVII, l'aparició de les figures dels dotze apòstols cada migdia.


El rellotger medieval:

L'aparició dels rellotges comunals a les ciutats va donar pas al naixement d'un nou ofici, el de rellotger.
Era un artesà especialitzat que havia de treballar no només amb materials com a fusta, ferro, o llautó, i fer-ho amb exactitud, sinó que també havia de saber llegir i escriure així com tenir coneixements astronòmics. Realitzava un treball de precisió per dissenyar el diàmetre de les rodes dentades i pinyons que componien el mecanisme dels rellotges i gaudia per això d'una posició avantatjosa en relació a altres treballadors que també participaven en la fabricació d'un rellotge, com els fusters, els ferrers o els que fonien les campanes.

Alguns rellotgers famosos a la fi de l'Edat Mitjana van ser l'italià Giovanni *Dondi, qui en 1364 va construir el primer rellotge astronòmic del món; l'abat de *Saint *Albans, Ricardo de *Wallingford que també va fabricar un per al seu monestir al segle XIV, o l'alemany Peter *Henlein, qui en 1505 va realitzar rellotges tan petits que podem considerar-los els primers mecanismes “de butxaca”. Van ser anomenats “rellotges de sac” doncs es portaven dins d'un, sent denominats també “ous de *Nuremberg” per la seva forma arrodonida. Tenien poca precisió i tan sols una autonomia de 40 hores.

A partir del segle XVI, alguns personatges acabalats i de l'aristocràcia presumien de tenir un rellotge al seu domicili, encara que no deixava de ser una raresa i eren considerats més una joguina que un instrument de precisió. De fet, l'home del Renaixement, malgrat els avanços tècnics en qüestió del càlcul temporal, segueix regint la seva vida diària per les campanes, no sent fins a anys després quan desprengui la seva rutina del temps natural.


Edat Antiga


L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'imperi Romà el 476, que marca l'inici de l'Edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.

Era una època caracteritzada per l'esclavitud, la cultura clàssica de Grècia i Roma i una forma de vida basada en el comerç.

El rellotge de Sol o bé quadrant solar
va ser el primer instrument de mesura creat per l'home.
La seva complexitat i exactitud depenien del coneixement sobre els moviments del Sol, la Lluna i els planetes assolit per les antigues civilitzacions, així com dels usos pràctics per als que van ser creats. 

El rellotge de sol, emprava l'ombra llançada per un gnòmon sobre una superfície amb una escala per indicar la posició del Sol en el moviment diürn. Segons la disposició del gnòmon i de la forma de l'escala es podia mesurar els diferents tipus de temps, sent el més habitual el temps solar aparent, ja que el principal problema d’aquests primitius rellotges de sol és que deixaven de funcionar, lògicament, en dies ennuvolats i a les nits i, a més, els quadrants s’havien de modificar segons les latituds terrestres per variar la inclinació dels raigs solars; per tant, la medició no era gaire segura.

Després que els egipcis donessin el primer pas, la construcció de rellotges solars es va estendre per tot el mediterrani arribant a Occident on es van fer nombrosos avenços i nous usos a aquests rellotges. A Europa no va arribar fins a la caiguda de l'imperi romà. En la Edat antiga es creu que la introducció del rellotge denominat scaphe o quadrant solar va ser de l’astrònom grec Anaximandre entre el s.V i el VII aC. Consistia en un bloc amb una cavitat hemisférica on es col·locava el gnomon o barra que servia d’agulla. Van introduir un canvi important i és que, si els anteriors mesuraven l’hora segons la longitud de l’ombra, aquests ho feien segons la seva posició. L’avanç grec va ser el que més tard va ser adoptat pels conquistadors romans, que el van denominar hemispherium, en relació amb la forma del bloc on es marcava l’hora.

Rellotge solar grec

Rellotge solar romà

Les limitacions dels rellotges de Sol, com el seu funcionament depenenia de la llum solar, van portar a buscar alternatives. Al voltant del 1400 aC els egipcis van inventar les clepsidres, uns rellotges d’aigua que ràpidament copiaren els babilonis, estenent-se el seu ús posteriorment a les cultures gregues i romanes. La Clepsidra és un rellotge d’aigua amb el qual es determinava el temps mesurant la velocitat de pas de l´aigua d´un recipient a l´altre. 
Els primers rellotges d’aigua consistien en un recipient ceràmic que contenia aigua fins a un nivell, amb un orifici a la base d’una mida adequat per assegurar la sortida del líquid a una velocitat determinada i, per tant, en un temps prefixat. En el seu interior, disposava de varies marques que quan pujava el nivell d-aigua indicava uns períodes que assenyalaven l’hora durant la nit.

 Rellotge d'aigua de ceràmica

Van ser els grecs els qui van donar el nom de clepsidra a l’aparell.
La clepsidra va ser molt utilitzada i perfeccionada a l'Antiga Grècia, la millora més important és atribuïda a Ctesibi (segle III aC), que, entre d'altres coses, va introduir un sistema automàtic per adaptar la durada del dia en funció de les estacions, ja que els grecs dividien el dia -les hores de llum- en dotze hores, de manera que a l'hivern les hores duraven menys que a l'estiu. A Atenes s'utilitzava per a limitar la durada dels discursos i també era present a l'àgora.
La cultura grecollatina a més de perfeccionar la clepsidra, va fer proliferar els rellotges solars a monuments urbans i temples. A l'àgora d'Atenes es va construir vers el 50 aC la Torre dels Vents, una torre octagonal amb funcions de rellotge que mesurava el temps amb rellotges de sol, havia un gnòmon a cadascuna de les seves vuit façanes, i una clepsidra a l'interior.


Més endavant, els romans i els xinesos van continuar utilitzant aquest tipus de rellotge, tot incorporant-hi millores i convertint, així, la clepsidra en un instrument cada vegada més complex.
El rellotge d'aigua serà l'antecessor del rellotge de sorra.Prehistòria


Segons la definició clàssica, la Prehistòria és el període de temps que va des de l’aparició dels primers homínids fins la invenció de l’escriptura (aproximadament l’any 3300 a.C.). La Prehistòria es considera el període de temps previ a la Història.
La importància de l’escriptura com a frontera entre la prehistòria i la història està en que només a través dels testimonis escrits, podem conèixer amb certesa aconteixements, fets i creences d’aquelles persones que van viure abans que nosaltres.La Prehistòria es divideix en tres períodes importants:


El més antic d’aquests períodes és el Paleolític: Els homes eren nòmades i s’alimentaven mitjançant la recol·lecció.


A continuació, el descobriment de l’agricultura (revolució Agrícola), va donar lloc a l’inici de la segona etapa, el Neolític, la qual cosa va provocar el pas de ser nòmades a ser sedentaris.


L´últim període de la Prehistòria es coneix, genèricament, per l’Edat dels metalls, ja que en aquest, els éssers humans van descobrir i començar a utilitzar els metalls.Centrant-nos en l’evolució dels rellotges, hem de tenir en compte que des de la prehistòria l'home va mesurar el temps. Els éssers humans de la prehistòria van conèixer el temps a partir de l'observació de fenòmens naturals regulars, com l'alba i el capvespre, els cicles de la lluna, els canvis en la posició dels estels en el firmament, etc.
Aquests van ser els primers passos que permetrien als seus successors extreure, a poc a poc, conclusions més complexes sobre els subtils patrons dels moviments periòdics del Sol i de la Lluna, i així regular les seves calendaris d'una forma cada vegada més exacta.
L'home primitiu, en relacionar els successos que esdevenien en la seva vida quotidiana amb els canvis que es produien al cel, van convertir el Sol, la Lluna i les estrelles en els seus primers calendaris.
El Sol els hi servia per mesurar el moment del dia en què es trobaven. Se sap que els homes de Cromagnon en el Paleolític Superior fa uns 43.000 anys, utilitzaven vares de fusta o bé objectes encastats a terra i d'acord amb la longitud de l'ombra que projectés el Sol en caure sobre ells, podien saber quina hora del dia era: si l'ombra era igual a la longitud del bastó en el matí, eren les 9:00 a. m.; i això succeïa a la tarda, eren les 3:00 p. m.L'observació del firmament no va ser per als éssers humans primitius una diversió ni una curiositat, sinó una autèntica necessitat. L'observació del cel va començar a prendre importància quan es va passar de l'economia merament dependent de la caça a ser caçadors- recol · lectors. Encara que hi va haver societats que basaven les seves agricultures en la incidència de fenòmens tan dispars com les floracions o les crescudes dels rius, és molt probable que, en iniciar en els coneixements bàsics de l'astronomia, algunes d'elles poguessin utilitzar-los per mesurar el temps d'una forma més precisa.En temps primitius l’home es va adonar que l’ombra variava segons la posició del sol. A partir d’aquesta observació va aparèixer el gnomon, un pal vertical incrustat al terra de forma perpendicular, amb unes marques al terra per indicar els diferents moments del dia. A poc a poc, aquest pal rudimentari es va anar transformant en grans obeliscs o pals clavats a les parets.El conjunt Neolític d’Stonehenge a Gran Bretanya, es considera un dels primers rellotges solars d'Europa, datat al voltant de l’any 3500 aC. Es tracta d’un conjunt de grans megàlits de pedra i una de les funcions que se li suposa és la d’observatori astronòmic destinat a preveure les estacions. Els arqueòlegs creuen que es tractava d'un lloc de culte al Sol, la seva avinguda principal està alineada amb el punt de sortida del Sol a l'horitzó el dia del solstici d'estiu, i això fa pensar a molts arqueòlegs que els constructors d’aquest gran conjunt tenien nocions d’astronomia.miércoles, 30 de mayo de 2012

Etapes de la història


<><><><> <><><><><><><><> <><><><><><><><> <><><><><><><><> <><><><><><>
PREHISTÒRIA
5.000000 a.C: aparició dels primers homínids
5000 a.C: invenció de l'escriptura
EDAT ANTIGA
5.000 a.C. : invenció de l'escriptura
476 d.C: Caiguda de l'Imperi Romà
EDAT MITJANA
476 d.C.: Caiguda de l'Imperi Romà
1492: Descobriment d'Amèrica
EDAT MODERNA
1453: Descobriment d'Amèrica
1789: Revolució Francesa
EDAT CONTEMPORÀNIA
1789: Revolució Francesa
Fins l'actualitat